თქვენ გადამისამართდით ინვოისით გადახდის გვერდზე

ინვოისით გადახდა > ანგარიშზე გადარიცხვა

იმისთვის, რომ შევძლოთ თქვენი მოთხოვნის დამუშავება, გთხოვთ, მომსახურების ღირებულება გადმორიცხოთ თქვენთვის სასურველ საბანკო რეკვიზიტზე, ხოლო დანიშნულებაში მიუთითოთ როგორც კურსის დასახელება, ისე თქვენი სახელი და გვარი.

www.azraki.ge | 0322 15 15 40 | INFO@AZRAKI.GE