პიროვნების ბიოფსიქოსოციალური მოდელი

(შემთხვევის ანალიზი)
  • სალონური საუბრები
  • 2 საათი
  • თავისუფალი დასწრება
  • მისამართი: თ. იოსებიძის 57

აზროვნების აკადემიაში გაიმართება ღია შეხვედრა ექიმ ფსიქიატრ - ლუკა ხუხაშვილთან.

თემა: „პიროვნების ბიოფსიქოსოციალური მოდელი" (შემთხვევის ანალიზი)

◾ პიროვნების ბიოფსიქოსოციალური მოდელი მიიჩნევს, რომ პიროვნების შესწავლისას მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ინდივიდის ცალკეული მახასიათებლების ანალიზი, არამედ მასზე მოქმედი ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური ფაქტორების ერთიანობაში შესწავლა . 

 მიდგომა ფართოდ გამოიყენება ფსიქოლოგიაში და ეხმარება მკვლევარებსა და პრაქტიკოსებს უკეთ გააცნობიერონ ადამიანის პიროვნების სირთულეები.

ლექციის მიმდინარეობისას, კონკრეტული შემთხვევის ანალიზის გზით, უკეთ განვიხილავთ მოდელის ძირითად პრინციპებს და დავინახავთ მის უპირატესობებს სხვა მოდელებთან შედარებით.

◾შეხვედრის თარიღი:  31 მაისი, 17:30 - 19:00 სთ

დასწრება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ადგილზე.

შეხვედრაზე დასწრება თავისუფალია

მისამართი: თინა იოსებიძის #57

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 0322 15 15 40

ასევე გაეცანით