ბედნიერება - მაია ხოსიტაშვილი

ბედნიერება, როგორც ემოციური ვალუტა – მაია ხოსიტაშვილი

ცნობიერად თუ არაცნობიერად, პირდაპირ თუ ირიბად, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, რაზეც არ უნდა ვოც...

სრულად ნახვა