ანდრო დგებუაძე

მენეჯმენტის ფილოსოფია

ანდრო დგებუაძის საავტორო კურსი
  • 8 ლექცია
  • 24 საათი
  • ფასი: 1800 ლარი
  • სერთიფიკატი
  • მისამართი: თ. იოსებიძის 57

აზროვნების აკადემია აცხადებს  რეგისტრაციას ანდრო დგებუაძის კურსის მე-9 ჯგუფზე – „მენეჯმენტის ფილოსოფია“

კურსზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა 15-18 ადამიანი.

კურსზე დასწრება შესაძლებელი იქნება როგორც ადგილზე, ასევე ონლაინ ფორმატშიც ZOOM-ის მეშვეობით

„რატომ მენეჯმენტის ფილოსოფია?
ამბობენ რომ მომავალში ძირითადად ორი პროფესია იარსებებს: პროგრამისტი და ფილოსოფოსი. არ ვიცი რამდენად გამართლდება ეს წინასწარმეტყველება, მაგრამ ცხადია რომ ფილოსოფიას და ზოგადად თვითშემეცნებას აქვს რაღაც ისეთი, რითიც მენეჯმენტის სულ სხვა საფეხურზე აყვანა შეუძლია.

ეს მაგიური ელიქსირი არის „სინთეზური აზროვნება“ – ის, რაც კრიტიკულ აზროვნებაზე უფრო მაღლაა. ეს არის აზროვნების ისეთი ტიპი, როდესაც თეზა და ანტითეზა ბადებს რაღაც მესამე, უფრო მაღალ ელემენტს, გარკვეულ ხედვას, რაც შემდეგ უკვე საშუალებას იძლევა, რომ სულ სხვა კრიტერიუმებით მოხდეს გადაწყვეტილებების მიღება“.

„აზროვნების აკადემიაში დაგხვდებათ იდეალური გარემო ფიქრში ჩავარდნისთვის, მოსმენისთვის, საუბრისთვის, დებატებისთვის, ჯგუფური მუშაობისთვის და პრაქტიკული სავარჯიშოებისთვის“. – ანდრო დგებუაძე

კურსის მიზანი:

▪ ფართოდ და ღრმად შევხედოთ ადამიანს, აზროვნების პროცესს, ადამიანის შესაძლებლობებს და ამ შესაძლებლობების გამოვლენის აუცილებელ პირობებს.
▪ ფართოდ შევხედოთ კომპანიას, როგორც გარემოს სადაც ადამიანის ზრდა უნდა მოხდეს.
▪ გავეცნოთ სინთეზურ აზროვნებას როგორც მეთოდს. რა კავშირი აქვს სინთეზურ აზროვნებას გადაწყვეტილებების მიღებასთან.
▪ გავეცნოთ თუ რა გავლენა აქვს გარე კულტურას კორპორატიულ კულტურაზე.
▪ განვიხილოთ ადამიანის მოტივაციის მექანიკა და განვსაზღვროთ მისი როლი კორპორატიულ მართვაში
▪ სინთეზური აზროვნება და თვითმოტივაცია.
▪ გავეცნოთ ხედვებს რაც მომდინარეობს აღმოსავლური სიბრძნიდან, დასავლური ლოგიკიდან და მენეჯმენტის თეორიებიდან. გავეცნოთ არსებულ ტენდენციებს.
▪ ვიმსჯელოთ, გავიაზროთ და დავცადოთ ახალი მენეჯმენტის ფილოსოფიის დაბადება და განხორციელება.

▪ მენეჯმენტის საკითხები

▪ სინთეზური აზროვნება და…

მოტივაცია
▪ შინაგანი და გარეგანი მოტივატორიები
▪ ვინ ვარ მე
▪ თვითმოტივაცია
▪ მოტივაციის საფეხურები და გადაწყვეტილებების მიღების იერარქია
▪ დეტერმინიზმი და თავისუფალი ნება.
▪ თვითშემეცნების 8 პუნქტიანი გეგმა

ლიდერობა
▪ ევთიფრონეს დილემა
▪ წესი თუ თავისუფლება
▪ ქაოსი, მორჩილება, პროტესტი, შეგნება
▪ გმირის მოგზაურობა: მეს დაბადება, ფორმირება, ფერისცვალება
▪ დიადი ინკვიზიტორი
▪ სპექტრალური არგუმენტები

გუნდურობა
▪ გუნდი და სოციალური წებო
▪ ნდობის პირამიდა
▪ კეთილი და ბოროტი: ზიმბარდოს ექსპერიმენტი
▪ do right things, do things right
▪ ვისწავლიდი, ვასწავლიდი
▪ მდინარის კვეთა

მულტიკულტურა და კორპორატიული კულტურა
▪ იოკუძუნა, ოძეკი, სეკევაკე, ვაგონი, ტერორისტი
▪ ობიექტურობა და სუბიექტურობა (3 მაგიდა)
▪ გ. ჰოფსტედეს კულტურათა შეფასების 4 განზომილება
▪ ერების კულტურები – მათი განსხვავებები, ფუნქციები და მისიები
▪ #მოსულა და #არმოსულა

პროექტების მართვა
▪ Waterfall
▪ Lean Management
▪ Agile, Scrum
▪ Marshmallow Tower

ხარისხის მართვა
▪ Do, Know, Feel – ბჰაქტი, ჯნანა, კარმა იოგა
▪ პარეტო 80/20
▪ პოკა იოკე ყოველდღიურობაში
▪ ბუფერი და ეშმაკი
▪ muda, muri
▪ “ნაგვისგან განთავისუფლების” პრაქტიკული სავარჯიშოები

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია
▪ გახსნილობა, თამაშის თეორია
▪ ბუფერი კომუნიკაციებში
▪ Factor Foo!
▪ უკარნახე და დახატოს

კრეატიულობის მართვა
▪ დესტრუქცია, კავშირის პოვნა, კონსტრუქცია
▪ ბრეინსტორმინდი და “იდეათა ხე”
▪ პროტოტიპის კულტურა
▪ ახალი ნივთის გამოგონება

ხანგრძლივობა – 8 შეხვედრა. შეხვედრები გაიმართება ორშაბათობითა და ხუთშაბათობით 20:00 სთ-ზე.

შეხვედრის თარიღები: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 დეკემბერი
ხანგრძლივობა: 2-3 სთ.

კურსის ღირებულება – 1800₾

მოქმედებს საქართველოს ბანკის  განვადება

დასწრება შესაძლებელი იქნება როგორც ადგილზე, ასევე ონლაინ ფორმატშიც.

მისამართი: იოსებიძის 57.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 0322 15 15 40
მენეჯმენტის ფილოსოფია

ასევე გაეცანით