სალონური საუბრები

ზრდასრულებისთვის

სალონური საუბრები, ლექციათა ციკლები, კურსები და ტრენინგები ზრდასრუულებისთვის.

საკვირაო სკოლა

მოზარდებისთვის

საკვირაო სკოლა, პიროვნული ზრდის კურსი და სხვა პროგრამები 3-დან 17 წლამდე მოზარდებისთვის. 

ბაღი

საბავშვო ბაღი

ბაღში მიიღება 2-6 წლამდე ასაკის ბავშვები; ჯგუფში ბავშვების მაქსიმალური რაოდენობაა: 12-15 ბავშვი.

აზროვნების აკადემია

გამომცემლობა

2021 წლიდან დღემდე აზროვნების აკადემიამ გამოსცა 30-ზე მეტი წიგნი - ფსიქოლოგიის, ფილოსფიის, პედაგოგიკის და სხვა მიმართულებებით.

ონლაინ აკადემია

ONLINEACADEMIA.GE - არის აზროვნების აკადემიის ვიდეოპლატფორმა, სადაც განთავსებულია 60-ზე მეტი ვიდეოკურსი და ლექცია.

აზროვნების აკადემიის

კურსები და ტრენინგები

აზროვნების აკადემიის

ბლოგები და სტატიები

აზროვნების აკადემიის

ვიდეოები

აზროვნების აკადემიის

ლექტორები